KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk validering i celler i Excel

Lei av at medarbeiderne skriver inn ugyldige verdier i celler regnearket? Prøv ut validering i Excel. Da kan du selv velge ut hvilke verdier som er tillatt å skrive inn og du unngår problemer i ettertid.

  1. Marker cellene som datavalideringen skal gjelde.
  2. Velg Data – Datavalidering…
  3. Skriv inn Valideringsvilkårene i arket Innstillinger
  4. Velg arket Inndatamelding og skriv inn en merknad for cellen.
  5. Velg arket Advarsel for feil og velg om det bare skal komme en advarsel, handlingen stoppes, eller om det bare skal komme informasjon.
  6. Skriv inn feilmeldingen for eksempel “Dette er et ikke gyldig valg“,
    Du skriver inn en ugyldig verdi. Tallet må ligge mellom 1 og 10
  7. Trykk OK.

Hvis brukerne nå skriver inn en ugyldig verdi vil de få frem en melding om dette. Da vet du at viktige celler har riktig data.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.