KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk av F5 tasten ved endring av data i Excel

La oss si at du ønsker å fylle ut de tomme cellene helt til venstre, slik at tabellen blir som vist til høyre. Legg merke til at teksten endres fra Produkt1 til Produkt3. Her er det altså snakk om å fylle ut tomme celler.

Produkt1213
242
134
Produkt2425
723
354
113
Produkt3567
921
753
Produkt1213
Produkt1242
Produkt1134
Produkt2425
Produkt2723
Produkt2354
Produkt2113
Produkt3567
Produkt3921
Produkt3753

Selvsagt kunne du gjøre dette med gjentagende “kopier og lim inn”, men i praksis blir dette tungvint dersom tabellen har flere hundre rader. Via F5-tasten lar dette seg ordne i en eneste operasjon:

  1. Lag tabellen vist over til venstre i et regneark. Teksten “Produkt1” skal stå i celle A1.
  2. Merk området A1:B10.
  3. Trykk på F5 tasten og klikk på “Utvalg…”. Deretter velger du “Tomme celler” og klikker OK.
  4. Så skriver du “=A1” i celle A2. Hold dernest Ctrl-tasten nede mens du trykker Enter. Eureka – nå får du tabellen slik den er vist til høyre!

    Ta deg tid til å studere de andre mulighetene under F5 “Utvalg…”. Den kan brukes til mye mer enn ved endring av data i en kolonne, slik som i dette eksemplet.
    Valget “Bare synlige celler” kan f.eks. brukes ved kopiering der kolonner/rader som ikke vises eller er skjulte, ikke skal kopieres slik som de synlige.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.