KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Beskyttelse av regneark og styring av rediger-tilgang i Excel

I enkelte sammenhenger kan det være behov for å beskytte hele eller deler av et regneark. Med noen enkle grep kan du sørge for at brukere får rediger-tilgang på enkelte celler/områder i regnearket ditt. Styring av rediger-tilgang kan også være basert på grupper og brukere fra AD*.

*AD er forkortelse for Active Directory og er et register der brukere og grupper i et firma organiseres.

Generell beskyttelse av et regneark

1. Åpne et nytt regneark i Excel
Før vi beskytter et regneark må vi definere hvilke celler som skal være åpne for redigering.Som standard er alle celler låst.
2. Høyreklikk for eksempel på celle A1 og velg Formater celler.
(Vinduet Formater celler åpnes)
3. Klikk på fanen Beskyttelse og fjern avkryssingen på feltet Låst, klikk Ok.
4. Klikk på fanen Se gjennom på menybåndet og velg knappen Beskytt ark.

Beskytt ark

(Vinduet Beskytt ark åpnes)
5. Sett eventuelt inn et passord og Klikk Ok.

Nå er arket i arbeidsboken låst for redigering, bortsett fra celle A1.
Merk at menyvalget Beskytt ark har endret seg til Opphev beskyttelse.
For å redigere andre steder en A1 må man først trykke Opphev beskyttelse.

Gi tillatelser på et område til grupper eller brukere

Denne funksjonaliteten krever at du er logget på datamaskinen som en domenebruker og er tilkoblet organisasjonens nettverk.Merk at når man gir tillatelser på et område, trenger man ikke og fjerne “låsing” av cellen på forhånd.
1. Åpne et nytt regneark i Excel.
2. Marker området du ønsker å gi tillatelser på.
3. Klikk på fanen Se gjennom på menybåndet og velg knappen La brukerne endre områdene.
(Om du har Excel 2003 ligger valget under Verktøy -> Beskyttelse)
(Vinduet La brukerne endre områdene åpnes)

La brukerne endre områdene

4. Trykk på knappen Nytt.
(Vinduet Nytt område åpnes)

Nytt område

5. Klikk på knappen Tillatelser.
(Vinduet Tillatelser for Område1 åpnes)

Tillatelser for område

6. Klikk på knappen Legg til.
(Vinduet Velg Brukere, Datamaskiner, Tjenestekontoer eller Grupper åpnes)

Velg brukere

7. Skriv inn navnet på en gruppe eller bruker som skal ha tilgang.
(Om du er usikker på navn, kan du klikke på knappen Avansert, der kan du søke etter grupper eller brukere.)
8. Klikk Ok. Om navnet ikke finnes blir du bedt om å skrive det inn på nytt.
9. Som standard får gruppen eller brukerne rediger-tillatelse på området. Klikk Ok.
10. Fyll inn et passord i feltet Områdepassord. Klikk Ok.
11. Klikk Ok. Da er tillatelsen satt.
Det siste som gjenstår er å beskytte selve regnearket slik at kun de med tillatelse får tilgang til å redigere.
12. Klikk på fanen Se gjennom på menybåndet og velg knappen Beskytt ark.
(Vinduet Beskytt ark åpnes)
13. Sett eventuelt inn et passord og klikk Ok.

Da er du i mål! Send gjerne Excel-filen til en kollega for å teste ut funksjonaliteten.

Hev din Excel-kompetanse

Delta på et av våre Excel kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Excel!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Excel.