KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Bruk av feltparametere i Power BI

Feltparametere er nyttige når du vil gi brukerne fleksibilitet til å utforske og analysere dataene på ulike måter uten å måtte endre spørringer eller rapporter manuelt. I denne artikkelen kan du se kraften av feltparameter som gir mulighet til brukere å bytte dynamisk mellom målene i Power BI-visualiseringer.

Slik oppretter du feltparametere

Du kan enkelt opprette feltparameter ved å følge disse punkter:

 • Klikk “Ny parameter” i kategori “Modellering” og velg “Felt”
 • Legg til og endre rekkefølgen på målene du ønsker å inkludere
 • Dobbeltklikk på målene for å endre navn om ønskelig
 • La “Legg til slicer på denne siden” være på og klikk “Opprett”
 • Legg merke til “Parameter” i Data-feltet og en slicer på rapport-siden som inneholder nyopprettet Parameter

Slik bruker du feltparameter

Nå er du klar til å ta nyopprettet parameter i bruk. Effekten er helt fantastisk.

 • Velge en ønskelig visualisering fra “Visualiseringer”
 • Legge nyopprettet parameter til
 • Trykk på slicer for dynamisk bytte mellom målene i visualiseringen din

Slik redigerer du feltparameter

Du har i enhver tid mulighet til å tilpasse parameter etter din ønske. Du kan bl.a. endre navn på parameter eller målene, du kan legge til nye målene, endre rekkefølge på eksisterende målene osv.

For å gjøre endringene følg punktene nedover:

 • Klikk på “Parameter” i Data-feltet
 • Legg merke til kode som dukker opp i formellinje
 • Gjør ønskelig endring

Bildet viser endring av navn på målet. Navnet “Siste 7 dag.” ble endret til “Salg siste 7 dager”

Vi lagt til målene i parameter, men husk at du kan opprette parametere av vanlig felt også.

Prosessen av å opprette og bruke feltparametere er ikke komplisert. Når du bruker parametere får du dynamiske rapporter som gjør analyse av data enda enklere.

Hev din Power BI-kompetanse

Delta på et av våre Power BI kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Power BI!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Power BI.