KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Oppdag Ytelsesanalyse i Power BI Desktop

Tar rapportene dine lang tid å laste eller filtrere? Oppdag Ytelsesanalyse i PBI Desktop. Du finner kommando “Ytelsesanalyse på båndet i kategori “Optimaliser” . Ved å bruke det verktøyet finner du ut hvordan hvert av rapportelementene i din rapport fungerer.

Hva er Ytelsesanalyse?

Ytelsesanalyse handler om å måle og forbedre ytelsen til datavisualiseringene dine. Dette er kritisk for å sikre at sluttbrukerne opplever raske og responsive rapporter, spesielt når du arbeider med store datamengder. Hvis rapportene dine tar lang tid å laste eller filtrere, kan det resultere i frustrasjon og en lavere brukeradopsjon. Derfor er det avgjørende å forstå og optimalisere ytelsen i Power BI Desktop.

Slik utfører du Ytelsesanalyse

  • Start ved å åpne rapporten, du har ytelsesproblemer med, i Power BI Desktop
  • Klikk “Ytelsesanalyse” knappen fra kategori “Opptimaliser”
  • Klikk “Start innspilling”
  • Les rapporten ved å klikke rundt og velge i slicere
  • Klikk “Stopp” for å stoppe innspillingen
  • Ytelsesanalyse er klar

Hvordan tolke ytelsesanalysen?

En av de viktigste indikatorene er gjennomsnittlig spørretid. Dette er tiden det tar for Power BI å hente data og generere visualiseringer. Lavere spørretider er generelt bedre. Hvis du ser uvanlig høye spørretider, kan det være et tegn på at datamodellen eller visualiseringene dine trenger optimalisering.

Hev din Power BI-kompetanse

Delta på et av våre Power BI kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Power BI!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Power BI.