KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

Sette inn filbane og filnavn i et Word-dokument

Du kan enkelt sette inn filnavn og filbane i topp- eller bunnteksten av et dokument i Word. Dette er veldig praktisk om dokumenter skal skrives ut, og man ønsker informasjon om filnavn, lagringsplass, etc. synlig på dokumentet.

Gjør følgende:

  1. Åpne en eksisterende Word-fil.
  2. Velg kategorien Sett inn, deretter Bunntekst og Rediger bunntekst.
  3. Velg Hurtigdeler på kategorien Utforming, deretter Felt. Dialogboksen for Felt åpnes.
  4. Under Feltnavn velger du Filename i listen. Huk også av på Legg til bane i filnavnet, og klikk OK.
  5. Gå ut av Bunnteksten ved å dobbeltklikke i Word-filen.

Filbanen og filnavnet vises nå i filen!

Om ønskelig kan du sette inn filbane og filnavn hvor som helst i Word-dokumentet. Velg da kategorien Sett inn, HurtigdelerFelt. Deretter Filename i listen Feltnavn. Huk av på Legg til bane i filnavnet. Klikk OK.

Hev din Word-kompetanse

Delta på et av våre Word kurs og lær hvordan du jobber smart og effektivt med Word!

Sjekk også vår YouTube-kanal for korte videoer om Word.