KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

Realiser gevinstene i Microsoft 365 og team i Teams – Nivå 1

kr 19 250,00
Forstå hvordan du henter ut den virkelige gevinsten med bruk av M365 og Teams! Varighet: 2,5 timer
På lager
1
Produktdetaljer
Varighet: 2,5 timer
Start og slutt: kl. 09.00 til kl. 11.30 eller 13.00 til 15.30
Niva: Nivå 1 – Nybegynner

Om Realiser gevinstene i Microsoft 365 og team i Teams

På denne diskusjonsbaserte verdiskapningsworkshopen får dere god forståelse for hvordan dere kan realiserer gevinstene i Microsoft 365 og team i Teams ved å jobbe etter best practice. Vi går blant annet i detalj på de metodiske og funksjonelle forskjellene mellom e-post, en-til-en chat og gruppechat, målt opp mot det å forvalte arbeidsrelatert dialog og dokumenter i team i Microsoft Teams. Dere vil også forstå hvordan dere kan gå frem for å lage en god lagringsstruktur basert på team og kanaler. Få kunnskapen om hva en slik endring innebærer, og hva som skal til å endre arbeidskultur. Mange som deltar på denne workshopen får en aha-opplevelse, og innser at de ikke egentlig har forstått hva overgangen til Microsoft 365 og team i Teams handler om!

Workshopen holdes kun bedriftsinternt. Sesjonen kan tilpasses og kjøres i deres eller våre lokaler, eller digitalt via Teams. Ingen begrensning på antall deltagere, men vi anbefaler ikke flere enn 10 stk.

Workshopen inkluderer et 1-times planleggingsmøte via Teams i forkant.

Hvorfor bestille workshopen?

 • Forstå verdien med å jobbe i M365 og team
 • Se hvordan man jobber etter best practice
 • Få eksempler på gode retningslinjer rundt dialog og lagring
 • Lær hva som skal til for å endre arbeidskultur
 • Forstå hva en åpenhetskultur innebærer
 • Gjør dere klare til å hente ut verdien av Microsoft 365 Copilot

Detaljert agenda

 • Formålet med workshopen
  • Forståelse for hvorfor riktig bruk av team i Teams og M365 er viktig
  • Hva endringen av arbeidskultur innebærer
  • Hva som skal til for å lykkes
 • Utfordringer med hvordan dere samarbeider i dag
  • Lagring av dokumenter
  • Utfordringer med e-post
  • Utfordringer med en-til-en chat og gruppechat
  • Bruk av personlige tjenester (OneDrive, Outlook og Chat-app i Teams)
  • Søk og gjenfinning av informasjon
  • Bruk av skygge-IT
  • Åpenhetskultur
 • Hva er Microsoft 365?
  • Tjenester
  • Enhetlige verktøy for alle ansatte
  • Livslang læring
 • Hva er et team i Microsoft Teams
  • Hvordan er tjenester integrert i teamet
  • Hvordan er team strukturert
  • Hvor abstrakt er det egentlig å lagre i «skyen»?
  • Informasjonsteam vs. Arbeidsteam
 • Forbedret opplevelse rundt arbeidsdokumenter
  • En versjon av filen som ligger ett sted
  • Samtidig redigering
  • Versjonering – se hvordan filen så ut før
  • Tilgang uavhengig lokasjon eller enhet (pc/mobil/nettbrett)
  • Offline med synkronisering
  • Enkelt å dele med interne og eksterne
 • Bedre dialog, samarbeid og oversikt
  • Strukturert dialog i kronologisk rekkefølge
  • Dialog og arbeidsdokumenter forent på en flate
  • Dialog er åpen og tilgjengelig for de den er relevant for
  • Dialog og innhold ikke bundet til enkeltpersoner
  • Sikker dialog som ikke kan videresendes
  • Relevante ressurser samlet ett sted
 • Oppfølging av aktiviteter og oppgaver
 • Gevinster med en åpenhetskultur
 • Felles retningslinjer for lagring og dialog
 • Livssyklus
  • Dokumenter
  • SharePoint-områder/team
 • Klargjøre for Microsoft 365 Copilot
 • Hva skal til for å lykkes med en endring i arbeidskultur
 • Endringen er vanskeligere for de med rutiner og systemer som fungerer
  • Ofte personer med mye ansvar
  • De som har tid satt av til å holde oversikt
 • Veien videre
Lagre dette produktet til senere