KnowledgeGroup - Kurs i Oslo sentrum - Microsft 365 kurs

< Tilbake

La Bing Chat få tilgang til innhold i nettleservinduet

Som standard får ikke Bing Chat tilgang på innholdet du viser i nettleseren når du åpner Bing Chat vinduet. Det kan være veldig praktisk å gi Bing Chat denne tilgangen slik at du kan bruke tjenesten mot innholdet du ser der.

Du får følgende fordeler ved å gi Bing Chat tilgang til innhold i nettleservinduet:

Forbedret søk

Bing Chat kan utføre mer omfattende og nøyaktige søk basert på innholdet på nettsidene du besøker. Dette betyr at svarene du får vil være mer relevante og nøyaktige, noe som kan hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter raskere og mer effektivt.

Kontekstuell forståelse

Ved å analysere innholdet på nettsiden du ser på, kan Bing Chat forstå konteksten bedre. Dette kan hjelpe med å gi mer relevante og nyttige svar. For eksempel, hvis du leser en artikkel om prosjektstyring og stiller et spørsmål relatert til det, vil Bing Chat kunne gi et mer informert svar basert på innholdet i artikkelen.

Gjør følgende for å gi Bing Chat tilgang til nettleserens nettinnhold:

  1. Åpne Bing Chat i nettleseren og klikk på …-menyen oppe i høyre hjørne, og velg Varslinger- og programinnstillinger.
Skjermbilde av instillinger i Bing Chat for Varslinger- og programinnstillinger.
  1. Aktiver bryteren for Gi tilgang til alle nettsider eller PDF-filer.
Skjermbilde av bryter for å gi Bing Chat tilgang til alle nettsider eller PDF-filer

Da kan du enkelt ha dialog med Bing Chat om innholdet du har åpent i nettleservinduet!

PS! Av og til opplever vi at man må bruke ordet “nettleserens nettinnhold” for å gjøre det tydelig for Bing Chat at hva man referer til.

Hev din kompetanse på bruk av kunstig intelligens

Delta på vårt kurs om praktisk bruk av KI i arbeidsdagen og lær hvordan du jobber smartere og mer effektivt!